Ångerrätt

Du har lagstadgad rätt att frånträda köpet av tjänsten inom 14 dagar efter registrering. Din ångerfrist börjar beräknas från dagen efter du ingick avtalet. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. Ångerrätten gäller även om du aktivt använt tjänsten under denna tidsperiod. Din inbetalda medlemsavgift kommer då att återbetalas till dig och i händelse av en obetald faktura kommer den att makuleras.

Du kan säga upp köpet av tjänsten genom att skicka ett email till kontakt@hyrabostad.se och ange den epost du registrerade dig med samt att du önskar avsluta tjänsten. Du kommer kort därefter att erhålla en skriftlig bekräftelse per email att ditt medlemskap är avslutat i enlighet med ångerrätten.

Du har även möjlighet att använda dig av din ångerrätt genom att fylla i nedanstående formulär. Efter att du fyllt i formuläret och skickat in det kommer du inom kort att mottaga en skriftlig bekräftelse per email på att vi tagit emot och godkänt din ångerrätt.