1 RUM 2 RUM 3 RUM 4 RUM 5+ RUM

Bostad i Östhammar

Bevaka lediga lägenheter i Östhammar

Vi är en webbtjänst som låter dig bevaka utbudet av lediga lägenheter från hyresvärdarna i Östhammar samt andrahandsmarknaden. Via oss ser du kontaktuppgifter till uthyrare av lediga lägenheter i Östhammar. Du behöver själv ansöka hos den enskilda uthyraren.

Lediga lägenheter15+


10120+


100020000+

Hyresvärdar

Vi visar kontaktuppgifter till Östhammars hyresvärdar. Du behöver själv ta kontakt med och registrera dig hos respektive hyresvärd för att ansöka om bostad hos dem.
Östhammarshem
Den kommunala bostadsstiftelsen Östhammarshem har ett bestånd av lägenheter i kommunen. I beståndet finns totalt 1 900 lägenheter. Förutom bostäder i Östhammar har de även lägenheter i Öregrund, Gimo, Österbybruk, Alunda och Hargshamn.