Användarvillkor

Här kan du läsa vilka villkor som gäller när du använder våra tjänster.

Medlemstjänster

Allmänt om tjänsten

Medlemskap på Hyrabostad.se får endast öppnas av den som är myndig. Hyrabostad.se är en abonnemangstjänst som visar utbudet av lediga lägenheter från kommunala och privata hyresvärdar, bostadsförmedlingar och privata andrahandsannonser. Abonnemangstjänsten visar kontaktuppgifter till respektive uthyrare men du behöver själv söka bostad hos den enskilde hyresvärden då lägenheterna inte förvaltas eller förmedlas av oss. För att lämna din bostadsansökan behöver du därför även registrera dig hos respektive hyresvärd eller den bostadsförmedling som hyresvärden använder. Enskilda hyresvärdar och de flesta bostadsförmedlingar tar ut en avgift för att du skall kunna ställa dig i kö hos dem. Som medlem på Hyrabostad får du tillgång till hyresvärdsregister och avtalsmallar. Medlemmar har också möjlighet att publicera Önskar-hyra-annonser för att presentera sig själva som sökande. Som medlem kan du även registrera dig för att få e­mail direkt när vi hittar en ledig lägenhet i din stad.

Betalnings- och abonnemangsvillkor

Hyrabostad.se är en abonnemangstjänst där medlemskap enbart kan öppnas via vår hemsida. Alla priser är inklusive moms och avgifter. Kostnaden för abonnemanget är mellan 0 och 10 kr för den första månaden, därefter ett fortlöpande abonnemang till en kostnad om 349 kr varje månad (med undantag för tillfälliga kampanjer, ditt pris framgår alltid vid registreringen) tills det att du väljer att avsluta abonnemanget. Beloppet dras automatiskt via ditt betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas tills dess att abonnemanget sägs upp. Abonnemangsperioden förnyas samma dag nästkommande månad som den dag du ursprungligen registrerade dig på. Om du registrerat dig den 31a i en månad dras beloppet i slutet av varje månad. Vid köp av abonnemang på Hyrabostad.se kan du betala med kort såsom VISA och Mastercard. I inloggat läge på www.hyrabostad.se kan du under menyrubriken "Mina inställningar" se kommande datum för när nästa betalning.

Du köper tjänsten av företaget Hyra Bostad i Sverige AB (org nr 556950-8749) som driver webbtjänsten Hyrabostad.se. Användarvillkoren utgör det avtal som gäller mellan Hyra Bostad i Sverige AB (org nr 556950-8749) och dig som kund/medlem för användning av tjänsten.

Att avsluta abonnemanget

Abonnemanget har ingen bindningstid och kan avslutas närsomhelst. För att avsluta ditt abonnemang på Hyrabostad.se loggar du in på hemsidan www.hyrabostad.se och klickar på menyrubriken "Mina inställningar". Tryck därefter på knappen "Avsluta min prenumeration". Du kommer att ha fortsatt tillgång till tjänsten till slutet av din faktureringsperiod varefter tjänsten avslutas.

Ångerrätt

Du har lagstadgad rätt att frånträda köpet av tjänsten (ångerrätt) inom 14 dagar från det att du ingick avtal om abonnemanget samt mottagit information om ångerrätten samt avtalsvillkor. Din ångerfrist börjar beräknas från dagen efter du ingick avtalet. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. Ångerrätten gäller även om du aktivt använt tjänsten under denna tidsperiod. Du har inom 14 dagar efter registrering alltid rätt att nyttja din ångerrätt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt skickar du ett email till kontakt@hyrabostad.se och anger den e-post du registrerade dig med och att du vill nyttja din ångerrätt. Om du inom 14 dagar använder dig av din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka den betalning vi erhållit från dig. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 7 dagar från det att vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. En återbetalning sker utan kostnad för dig. Du kommer också erhålla en skriftlig bekräftelse per email från oss om att du utnyttjat din ångerrätt. Du kan även använda dig av din ångerrätt genom att skriva ut följande standardblankett och per post skicka in den till vår postadress. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål efter det att vi mottagit ditt brev att per e-post bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

Din ångerrätt gäller i 14 dagar från det att du ingick avtal om abonnemanget men inte i anknytning till den löpande betalningen som sker efter att fristen för ångerrätten har upphört. För att du inte skall glömma din lagstadgade ångerrätt skickar vi efter registrering ett email till dig med ämnesrubriken "Välkommen som medlem på Hyrabostad.se". I emailet återfinns skriftlig information om din 14 dagars ångerrätt.

Tillgänglighet

Hyrabostad.se skall hålla en god tillgänglighet för medlemmar. I händelse av omfattande störningar orsakade av Hyrabostad.se ges betalande medlemmar förlängt medlemsskap som kompensation. Vid övriga störningar såsom strömavbrott eller avbrott hos tredjepartsleverantör skall Hyrabostad.se inte hållas för ansvariga vid svårigheter att nå webtjänsten.

Personuppgifter

När du registrerar dig som medlem på Hyrabostad.se ger du tillåtelse åt oss att lagra de personuppgifter du lämnar på ett strukturerat sätt.

Inga uppgifter om dig kommer att föras vidare till tredje part. Du kan när som helst begära att avsluta ditt medlemskap genom att skicka e­mail till kontakt@hyrabostad.se. Då kommer de uppgifter om dig som lagrats omedelbart raderas eller anonymiseras.

Användargenererat innehåll

Som medlem på Hyrabostad.se har du möjlighet att lägga upp användargenererat innehåll på webtjänsten såsom andrahandsannonser med texter och bilder. Du garanterar att det användargenererade innehåll som du publicerar inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material.

Användargenererat innehåll som kan verka stötande eller kränkande för enskilda eller folkgrupper kommer att tas bort utan förvaning. Hyrabostad.se har även rätt att stänga ned användargenererat innehåll om misstanke föreligger om bedrägeriförsök eller om innehållet i annat avseende är att anse som olämpligt.

Vidare är du införstådd med att det innehåll du publicerar kommer att synas publikt på Hyrabostad.se och vara sökbart i sökmotorer. Hyrabostad.se har rätt att ändra de former under vilka användargenererat innehåll publiceras. För att permanent radera innehåll du skapat samt ta bort det från sökmotorer, skicka e­mail till kontakt@hyrabostad.se.

Tvist

Om en tvist med anledning av medlemskap på Hyrabostad.se uppstår är du alltid välkommen att ta kontakt med oss via email kontakt@hyrabostad.se för att i samråd med oss försöka lösa tvisten. Om du efter kontakt med oss inte är nöjd med våra försök att hitta en lösning på tvisten kan du ha möjlighet att göra en anmälan till EU-kommissionens online-system för tvistlösning. Detta är särskilt relevant för dig som bor i ett annat EU-land än Sverige men som köpt en tjänst på Hyrabostad.se.

I övrigt skall tvister med anledning av medlemskap i Hyrabostad.se avgöras i svensk domstol. Svensk lagstiftning skall tillämpas.

Upphovsätt

Allt innehåll på Hyrabostad.se skyddas av upphovsrättslagen och får därmed inte spridas utan skriftligt medgivande från upphovsmannen. Detta gäller både innehåll som är allmänt tillgängligt och innehåll som bara är tillgängligt för betalande medlemmar.

Cookies

På Hyra Bostad används cookies för att att analysera besökstrafik och för att visa relevanta annonser Cookies gör det möjligt för oss att bättre förstå vad våra besökare är intresserade av.

När du använder Hyrabostad.se använder vi cookies från Google Analytics för att analysera och ta fram statistik över vår besökstrafik. Vi använder även cookies från Google Adsense för att kunna visa dig relevanta bostadsrelaterade annonser.

En cookie är en liten textfil som sparas i din webläsare. Vi använder oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi använder cookies.

Bolagsnamn och kontakt

Hyra Bostad i Sverige AB
Org-nr: 556950-8749
Östra Hamngatan 17
411 10 Göteborg
Tel: 010-4906220

Om du vill utnyttja din ångerrätt gör du detta enklast genom att skicka ett email till kontakt@hyrabostad.se.