1 RUM 2 RUM 3 RUM 4 RUM 5+ RUM

Bostad i Skoghall

Sök lediga lägenheter i Skoghall

Vi är en webbtjänst som visar lediga lägenheter från hyresvärdarna i Skoghall samt andrahandsmarknaden. Via oss ser du alla hyresvärdar som söker nya hyresgäster till lediga lägenheter i Skoghall.

Lediga lägenheter15+


10120+


100020000+

Hyresvärdar

Hammaröbostäder
Hammaröbostäder är ett kommunägt bostadsbolag verksamt i kommunen. Det allmännyttiga bostadsbolaget har ett fastighetsbestånd som uppgår till ungefär 1 000 lägenheter som hyrs ut. Bostäder erbjuds på en rad platser men de flesta i Skoghall. För närvarande söks hyresgäster till 3 lediga lägenheter.