Information om FaBo

Allmännyttiga bostadsföretaget Falkenbergs Bostad (FaBo) är med sitt bostadsbestånd om 2 250 lägenheter Falkenbergs största hyresvärd.

FaBo publicerar vakanta lägenheter på den egna hemsidan Fabo.se och det är även där som du lämnar din ansökan till hyresvärden. Du kan se lägenhetsvakanser på www.fabo.se/soek-ledigt/lediga-bostaeder/

Utöver vanliga hyresrätter förvaltar FaBo även seniorbostäder. Lägenheterna kan enbart ansökan av personer äldre än 55 år och vars barn är utflyttade.

Kontakta FaBo
Adress: Möllegatan 2, Falkenberg
Telefon: 0346-88 66 00
E-post: info@fabo.se
Hemsida: www.fabo.se

Lediga lägenheter

Du behöver själv lämna din bostadsansökan direkt till hyresvärden. Vi bevakar och visar dig lägenhetsutbudet hos FaBo men du kan inte ansöka via oss. Din bostadsansökan behöver du lämna direkt till hyresvärden via www.fabo.se.Visa fler lediga lägenheter i Falkenberg