1 RUM 2 RUM 3 RUM 4 RUM 5+ RUM

Bostad i Gällivare

Bevaka lediga lägenheter i Gällivare

Vi är en webbtjänst som låter dig bevaka utbudet av lediga lägenheter från hyresvärdarna i Gällivare samt andrahandsmarknaden. Via oss ser du kontaktuppgifter till uthyrare av lediga lägenheter i Gällivare. Du behöver själv ansöka hos den enskilda uthyraren.

Lediga lägenheter15+


10120+


100020000+

Hyresvärdar

Vi visar kontaktuppgifter till Gällivares hyresvärdar. Du behöver själv ta kontakt med och registrera dig hos respektive hyresvärd för att ansöka om bostad hos dem.
TOP Bostäder
Kommunalägt bostadsbolag i Gällivare kommun med 1900 bostäder i det egna beståndet. Lägenheterna ligger i tätorterna Gällivare och Malmberget. För att kunna söka bostad behöver du registrera dig på TOP Bostäders hemsida.Privata hyresvärdar i Gällivare


LKAB Fastigheter
Erbjuder bostäder främst till LKABs anställda. Beståndet har tidigare koncentrerats till Malmberget men nya bostadsområden i Gällivare byggs. För att kunna söka en bostad behöver du registrera dig på hyresvärdens hemsida.

Telefon:  0771 760 330
E-post: bostadsformedling.mbgt@lkab.com
Hemsida: www.lkabfastigheter.se


HSB Norr
Förvaltar ett större bestånd av hyresrätter i Gällivare. De nära 180 lägenheterna återfinns i storlek 1-4 rum och kök. Samtliga fastigheter är belägna centralt med närhet till ortens service, restauranger och parkområde. Medlemmar och Bosparare i HSB har förtur till vakanta lägenheter.

Adress: Malmbergsvägen 2, Gällivare
Telefon: 010-303 20 00
Hemsida: www.hsb.se/norr/om-boende/vara-hyresratter1/lagenheter-att-hyra-i-hsb-norr/vart-hyresbestand/e3