Bostad hos Bostadsbolaget

Bostadsbolaget är en av de stora kommunalägda hyresvärdarna i Göteborg och förvaltar lägenheter för uthyrning i alla stadsdelar. I beståndet finns totalt 23 000 hyreslägenheter.

Med Göteborgs stad som långsiktig ägare har Bostadsbolaget stora möjligheter att återinvestera sitt överskott i produktion av nya fastigheter. I planeringen för de kommande åren ligger byggnation av 300 studentlägenheter i Masthugget och nära 1 000 nya hyresrätter.

Du som vill bli hyresgäst hos Bostadsbolaget kan just nu välja mellan 7 lediga lägenheter som ligger ute för uthyrning. Du kan skicka ansökningar för de lägenheter som uppfyller dina behov.

Kontakta Bostadsbolaget
Adress: Engelbrektsgatan 69, Göteborg
Telefon: 031-731 50 00
E-post: info@bostadsbolaget.se
Hemsida: www.bostadsbolaget.se

Lediga lägenheter

Visa alla lediga lägenheter i Göteborg