Bostad hos Bostadsbolaget

Bostadsbolaget är en av de stora kommunalägda hyresvärdarna i Göteborg och förvaltar lägenheter för uthyrning i alla stadsdelar. I beståndet finns totalt 23 000 hyreslägenheter.

Med Göteborgs stad som långsiktig ägare har Bostadsbolaget stora möjligheter att återinvestera sitt överskott i produktion av nya fastigheter. I planeringen för de kommande åren ligger byggnation av 300 studentlägenheter i Masthugget och nära 1 000 nya hyresrätter.

Du som vill bli hyresgäst hos Bostadsbolaget kan just nu välja mellan 8 lediga lägenheter som ligger ute för uthyrning. Du kan skicka ansökningar för de lägenheter som uppfyller dina behov.

Kontakta Bostadsbolaget
Besöksadress Engelbrektsgatan 69, Göteborg
E-post info@bostadsbolaget.se
Telefon 031-731 50 00
Hemsida www.bostadsbolaget.seLediga lägenheter
Visa alla lediga lägenheter i Göteborg