Bostad hos Bostadsbolaget

Bostadsbolaget är en av de stora kommunalägda hyresvärdarna i Göteborg och förvaltar lägenheter för uthyrning i alla stadsdelar. I beståndet finns totalt 23 000 hyreslägenheter.

Med Göteborgs stad som långsiktig ägare har Bostadsbolaget stora möjligheter att återinvestera sitt överskott i produktion av nya fastigheter. I planeringen för de kommande åren ligger byggnation av 300 studentlägenheter i Masthugget och nära 1 000 nya hyresrätter.

Du som vill bli hyresgäst hos Bostadsbolaget kan just nu välja mellan 10 lediga lägenheter som ligger ute för uthyrning. Du kan skicka ansökningar för de lägenheter som uppfyller dina behov.

Kontakta Bostadsbolaget
Besöksadress Engelbrektsgatan 69, Göteborg
E-post info@bostadsbolaget.se
Telefon 031-731 50 00
Hemsida www.bostadsbolaget.seLediga lägenheter
Visa alla lediga lägenheter i Göteborg