Bostad hos Bostadsbolaget

Bostadsbolaget är en av de stora kommunalägda hyresvärdarna i Göteborg och förvaltar lägenheter för uthyrning i alla stadsdelar. I beståndet finns totalt 23 000 hyreslägenheter.

Med Göteborgs stad som långsiktig ägare har Bostadsbolaget stora möjligheter att återinvestera sitt överskott i produktion av nya fastigheter. I planeringen för de kommande åren ligger byggnation av 300 studentlägenheter i Masthugget och nära 1 000 nya hyresrätter.

Du som vill bli hyresgäst hos Bostadsbolaget kan just nu välja mellan 23 lediga lägenheter som ligger ute för uthyrning. Du kan skicka ansökningar för de lägenheter som uppfyller dina behov.

Kontakta Bostadsbolaget
Adress: Engelbrektsgatan 69, Göteborg
Telefon: 031-731 50 00
E-post: info@bostadsbolaget.se
Hemsida: www.bostadsbolaget.se

Lediga lägenheter

Visa alla lediga lägenheter i Göteborg