Bostad hos Höganäshem

Höganäshem är ett allmännyttigt bostadsbolag med 1 400 lägenheter för uthyrning. Merparten av lägenheterna ligger i Höganäs men man har även ett mindre bostadsbestånd i de närliggande orterna Jonstorp, Viken, Väsby som Östra Lerberget.

Redan 1953 lades grunden för det som idag är Höganäshem. Idén då liksom nu är att förse lokalbefolkningen med modernt och prisvärt boende. Höganäshem ägs av kommunen och varje vinstkrona återinvesteras i upprustning av det befintliga lägenhetsbeståndet.

Höganäshem är ett expanderade bostadsbolag som de kommande åren planerar att bygga flera nya hyresfastigheter. Detta innebär att Höganäshem kommer att behöva många nya hyresgäster till nybygga och moderna hyresrätter under de kommande åren.

Om du söker bostad i Höganäs kan du registrera dig som bostadssökande på Höganäshems hemsida. Ju längre kötid du har desto högre upp på prioriteringslistan kommer du när Höganäshem väljer nya hyresgäster.

Kontakta Höganäshem
Adress: Östra Parkgatan 2, Höganäs
Telefon: 042-33 78 78
E-post: hoganas@hoganashem.se
Hemsida: www.hoganashem.se

Lediga lägenheter

Visa alla lediga lägenheter i Höganäs