Bostad hos Norabostäder

Norabostäder förvaltar 32 bostadsfastigheter med tillsammans 651 lägenheter i Nora och Gyttorp. Norabostäder ägs av kommunen och är ett allmännyttigt bostadsbolag. Som blivande hyresgäst kan du välja mellan radhus och lägenhet i flerfamiljshus.

I fastighetsbeståndet ingår, utöver hyresrätter, även offentliga lokaler som skolor, äldreboenden och förskolor. Man är den största hyresvärden i Nora både för privatpersoner och åt kommunen.

Du som vill hyra bostad hittar flera lediga lägenheter på Norabostäders hemsida. Ofta kan man ordna med ett förstahandskontrakt till dig ganska omgående om så önskas. I Nora finns ett överskott på lediga lägenheter i förhållande till antalet bostadssökande.

De grundkrav som ställs för att du skall kunna bli hyresgäst hos Norabostäder är att du är myndig och att du har en ordnad ekonomi med fast inkomst.

Kontakta Norabostäder
Adress: Änggatan 11, 713 30 Nora
Telefon: 0587-813 10
E-post: info@norabostader.se
Hemsida: www.norabostader.se

Lediga lägenheter

Visa alla lediga lägenheter i Nora