Information om Norabostäder

Norabostäder förvaltar 32 bostadsfastigheter med tillsammans 651 lägenheter i Nora och Gyttorp. Norabostäder ägs av kommunen och är ett allmännyttigt bostadsbolag. I beståndet finns både radhus och vanliga lägenheter i flerfamiljshus.

I fastighetsbeståndet ingår, utöver hyresrätter, även offentliga lokaler som skolor, äldreboenden och förskolor. Man är den största hyresvärden i Nora både för privatpersoner och åt kommunen.

Du som vill hyra bostad kan se utbudet av lediga lägenheter på Norabostäders hemsida. I Nora finns ett visst överskott på lediga lägenheter i förhållande till antalet bostadssökande.

De grundkrav som ställs för att du skall kunna bli hyresgäst hos Norabostäder är att du är myndig och att du har en ordnad ekonomi med fast inkomst.

Kontakta Norabostäder
Adress: Änggatan 11, Nora
Telefon: 0587-813 10
E-post: info@norabostader.se
Hemsida: www.norabostader.se

Lediga lägenheter

Du behöver själv lämna din bostadsansökan direkt till hyresvärden. Vi bevakar och visar dig lägenhetsutbudet hos Norabostäder men du kan inte ansöka via oss. Din bostadsansökan behöver du lämna direkt till hyresvärden via www.norabostader.se.Visa fler lediga lägenheter i Nora