Bostad hos Signalisten

Signalisten är det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget i Solna med 3 900 hyresrätter i beståndet. Här hittar du som söker lägenhet regelbundet vakanta hyreslägenheter klara för inflyttning. Signalisten är en växande hyresvärd som för närvarande har nyproduktion av hyresrätter i områdena Bagartorp, Huvudsta och Råsunda.

Hos Signalisten har du som är mellan 18 - 27 år möjlighet att ansöka om ungdomslägenheter. Alla lediga enrumslägenheter är vikta för unga vuxna. Har du istället fyllt 65 år har du möjlighet att registrera dig i kön för seniorlägenheter hos Signalisten.

Har du en befintlig hyresrätt föreligger möjlighet att genomföra ett lägenhetsbyte med hyresgäst från Signalisten, under förutsättning att ni båda kan uppvisa beaktansvärda skäl för att få bytet godkänt. Godtagbara skäl kan till exempel vara växande familj och därmed behov av större lägenhet eller, tvärtom, separation och behov att byta till två mindre lägenheter. Ett byte tar normalt 2-3 månader att få godkänt.

Kontakta Signalisten
Adress: Skytteholmsvägen 39 A, Solna
Telefon: 08-705 22 00
E-post: signalisten@signalisten.se
Hemsida: www.signalisten.se

Lediga lägenheter

Visa alla lediga lägenheter i Solna