Bostad hos SHIS Bostäder

SHIS Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Stockholms stad. Bostadsbeståndet omfattar 3 000 hyreslägenheter. SHIS vänder sig framförallt till bostadssökande med särskilda behov. Lägenheterna hyrs i regel inte ut med förstahandskontrakt utan är tänkta som genomgångslägenheter med kort boendetid.

Du som är mellan 18-25 år och som skulle ha svårt att hitta en hyreslägenhet på den vanliga bostadsmarknaden kan söka bostad hos SHIS. Detsamma gäller vuxna som av ekonomiska skäl inte kan få en lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden och för familjer som av sociala skäl är i behov av en en tillfällig bostad.

När du hyr lägenhet hos SHIS Bostäder behöver du i regel godkänna att du hyr lägenheten utan besittningsrätt vilket innebär att hyreskontraktet inte automatiskt förlängs vid kontraktets utgång. En bostad hos SHIS är tänkt som en kortare boendeperiod medan du ordnar med en permanent lösning.

Kontakta SHIS Bostäder
Adress: Magnus Ladulåsgatan 14, Stockholm
Telefon: 08-508 38 700
E-post: info@shis.se
Hemsida: www.shis.se

Lediga lägenheter

Visa alla lediga lägenheter i Stockholm