Information om SHIS Bostäder

SHIS Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Stockholms stad. Bostadsbeståndet omfattar 3 000 hyreslägenheter. SHIS vänder sig framförallt till bostadssökande med särskilda behov. Lägenheterna hyrs i regel inte ut med förstahandskontrakt utan är tänkta som genomgångslägenheter med kort boendetid.

Du som är mellan 18-25 år och som skulle ha svårt att hitta en hyreslägenhet på den vanliga bostadsmarknaden kan söka bostad hos SHIS. Detsamma gäller vuxna som av ekonomiska skäl inte kan få en lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden och för familjer som av sociala skäl är i behov av en en tillfällig bostad.

När du hyr lägenhet hos SHIS Bostäder behöver du i regel godkänna att du hyr lägenheten utan besittningsrätt vilket innebär att hyreskontraktet inte automatiskt förlängs vid kontraktets utgång. En bostad hos SHIS är tänkt som en kortare boendeperiod medan du ordnar med en permanent lösning.

OBS: Samtliga blivande vakanta lägenheter hos SHIS Bostäder lämnas för uthyrning till Stockholms stads Bostadsförmedling. För att kunna söka lediga lägenheter hos SHIS Bostäder behöver du registrera dig vid bostadskön på bostad.stockholm.se

Du kan läsa mer om hur du ansöker om bostad hos SHIS via denna länk: www.shis.se/hur-ansoker-jag-om-bostad

Kontakta SHIS Bostäder
Adress: Magnus Ladulåsgatan 14, Stockholm
Telefon: 08-508 38 700
E-post: info@shis.se
Hemsida: www.shis.se

Lediga lägenheter

Du behöver själv lämna din bostadsansökan direkt till hyresvärden. Vi bevakar och visar dig lägenhetsutbudet hos SHIS Bostäder men du kan inte ansöka via oss. Din bostadsansökan behöver du lämna direkt till hyresvärden via www.shis.se.Visa fler lediga lägenheter i Stockholm