1 RUM 2 RUM 3 RUM 4 RUM 5+ RUM

Bostad i Strömsund

Bevaka lediga lägenheter i Strömsund

Vi är en webbtjänst som låter dig bevaka utbudet av lediga lägenheter från hyresvärdarna i Strömsund samt andrahandsmarknaden. Via oss ser du kontaktuppgifter till uthyrare av lediga lägenheter i Strömsund. Du behöver själv ansöka hos den enskilda uthyraren.

Lediga lägenheter15+


10120+


100020000+

Hyresvärdar

Vi visar kontaktuppgifter till Strömsunds hyresvärdar. Du behöver själv ta kontakt med och registrera dig hos respektive hyresvärd för att ansöka om bostad hos dem.
Strömsunds hyresbostäder
Det kommunala bostadsbolaget äger fastigheter med hyresrätter i Strömsund. Det totalt beståndet av lägenheter uppgår till 922 stycken. Lediga lägenheter publiceras på hyresvärdens hemsida där även intresseanmälan kan göras.Privata hyresvärdar i Strömsund


Korsta Fastigheter
Den privata fastighetsägaren Korsta Fastigheter har ett bostadsbestånd i Strömsund. Lägenheterna är belägna i hyreshus och större flerfamiljshus. Totalt har hyresvärden 97 lägenheter i Strömsund. Ett antal hyresrätter är även belägna i Hammerdal.

Telefon: 070-518 98 98
E-post: ida@monen.se
Hemsida: www.korsta.se