Bostad hos Tyresö Bostäder

Varje tisdag publicerar Tyresö Bostäder vakanta lägenheter. All uthyrning av lägenheter är webbaserad. Tyresö Bostäder tillämpar köpoäng i valet av nya hyresgäster, för varje dag som bostadssökande hos denna hyresvärd erhåller du en poäng. Som bostadssökande får du ha max 5 aktiva intresseanmälningar igång samtidigt. Du måste logga in minst en gång per år för att uppdatera din intresseanmälan för att kvarstå som aktivt sökande.

Ungdomslägenheter
Lediga ettor är av Tyresö Bostäder öronmärkta för ungdomar mellan 18 och 24 år i syfte att ge unga en möjlighet till den första bostaden. Boendetiden i dessa ungdomslägenheter är begränsad till maximalt 10 år och ungdomslägenheterna kan inte heller användas för lägenhetsbyten.

Även bostäder för seniorer och studenter
Studenter har möjlighet att ansöka om studentlägenheter där de boende har tillgång till eget rum men delar kök med andra. Sökande som fyllt 70 år kan ansöka om Tyresö Bostäders seniorlägenheter. Detta är vanliga lägenheter men med åldersanpassningar vad gäller hissar, badrum och trösklar.

Kontakta Tyresö Bostäder
Adress: Studiovägen 10, 135 48 Tyresö
Telefon: 08-682 61 00
E-post: info@tyresobostader.se
Hemsida: www.tyresobostader.se

Lediga lägenheter

Visa alla lediga lägenheter i Tyresö