Bostad hos Rikshem

Rikshem är en av de största privata hyresvärdarna i Uppsala med ett lägenhetsbestånd som omfattar över 2 000 bostäder. Rikshem kan erbjuda tre olika boendeformer: Hyreslägenheter, studentlägenheter och seniorbostäder.

Just nu söker Rikshem nya hyresgäster till 15 lediga lägenheter. Samtliga hyreslägenheter kan ansökas av dig som fyllt 18 år. För att ansöka om studentlägenheter respektive seniorbostad behöver du vara antagen till eftergymnasiala studier respektive vara över 55 år utan hemmavarande barn.

Rikshem är en expanderande hyresvärd och planerar för byggnation av nya hyresrätter längsmed Kantorsgatan i Uppsala och i stadsdelarna Gröna Gränby och Eriksberg. Under de kommande åren kommer man ta in många nya hyresgäster.

Kontakta Rikshem
Adress: Storgatan 25, Uppsala
Telefon: 010-7099200
E-post: info.uppsala@rikshem.se
Hemsida: www.rikshem.se

Lediga lägenheter

Visa alla lediga lägenheter i Uppsala