1 RUM 2 RUM 3 RUM 4 RUM 5+ RUM

Bostad i Värmdö

Bevaka lediga lägenheter i Värmdö

Vi är en webbtjänst som låter dig bevaka utbudet av lediga lägenheter från hyresvärdarna i Värmdö samt andrahandsmarknaden. Via oss ser du kontaktuppgifter till uthyrare av lediga lägenheter i Värmdö. Du behöver själv ansöka hos den enskilda uthyraren.

Lediga lägenheter15+


10120+


100020000+

Hyresvärdar

Vi visar kontaktuppgifter till Värmdös hyresvärdar. Du behöver själv ta kontakt med och registrera dig hos respektive hyresvärd för att ansöka om bostad hos dem.
Värmdö Bostäder
VärmdöBostäder ägs till störst del av kommunen och erbjuder flest bostäder i Värmdö av alla hyresvärdar. Det egna beståndet omfattar cirka 2 000 hyreslägenheter som är belägna i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö. Lediga lägenheter hanteras av Bostadsförmedlingen i Stockholm.Privata hyresvärdar i Värmdö


Stena Fastigheter
Gustavsberg är centralorten i Värmdö och där Stena har ett bestånd av hyresfastigheter. Hyreslägenheterna är belägna centralt med närhet till kommunikationer vilka snabbt tar dig till Stockholm. Vakanser förmedlas via Bostadsförmedlingen Stockholm.

Telefon: 075 - 241 50 00
E-post: stockholm.fastigheter@stena.com
Hemsida: www.stenafastigheter.se


Riksbyggen
Erbjuder nyproducerade hyreslägenheter i Porslingskvarteret, beläget i Gustavsbergs hamn. De 119 lägenheterna stod klara under 2018 och har varit mycket attraktiva hos bostadssökande på orten. Lägenheterna är på 1-3 rum och kök.

Telefon: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se
Hemsida: www.riksbyggen.se


Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Bostadsförening vars bestånd är utspridd i Stockholms län. I Gustavsbergs hamn, i Värmdö, planerar SKB att bygga 80 nya hyreslägenheter i det nya Porslinskvarteret. De 80 lägenheterna beräknas få en byggstart under 2020.

Telefon: 08-704 60 00
E-post: skb@skb.org
Hemsida: www.skb.org