1 RUM 2 RUM 3 RUM 4 RUM 5+ RUM

Önskar hyra i Sundsvall

Lägg in din egen annons
2:a eller mindre 3:a sökes under ca 12-14 mån
Sökes: Första- & andrahand | 50 m2 | Maxhyra 8000 kr

Ambulanssjuksköterska, ensamstående pappa önskar hyra
Sökes: Första- & andrahand | 2 rum | Maxhyra 10000 kr

Ensamstående pappa
Sökes: Första- & andrahand | 50 m2 | Maxhyra 17000 kr

Nyexaminerade lärare söker lägenhet.
Sökes: Förstahand | 50 m2 | Maxhyra 8000 kr